• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905557156550
 • https://www.instagram.com/ahmetyuksekol

Deneyim Smmm

(0232) 2613444 - 4465358

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466

Hizmetlerimiz

İşletme maliyetlerimizde önemli bir unsur olan muhasebe ve vergiyi yönetmek, işletmelerin muhasebe sistemlerini kurulması ve kontrol edilmesi, işletmelerin bordro personel yönetimlerini sağlamak, teşvik ve desteklerin sağlanması ve şirket yöneticilerini rahatlatacak yerinde kararlar alınmasını sağlamak, günümüzün değişen koşullarına uyum sağlayarak sizlere en iyi hizmeti verme ve destek sağlama bilinci içerisinde destek vermekteyiz.

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

 • Vergi Politikalarının Oluşturulması ve Vergi Planlaması Yapılması
 • Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek, Yerinde tutulan muhasebe sistemin her gelerek kontrol ve denetiminin yapılması.
 • Vergi ve diğer mevzuatlarla ilgili 24 saat danışmanlık hizmeti
 • İstenilen her an firmanın mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu vb belgelerin hazırlanması
 • Vergi Dairesi ve diğer kurumlar da iş takibi
 • Muhasebe Denetim İşlemleri,
 • İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü.,
 • Muhasebe Personelinin Eğitimi,
 • Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,
 • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,
 • Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,
 • Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,
 • Matrah artırımı, stok artırımı ve yapılandırma işlemleri
 • Şirket Kuruluşları
 • Tasfiye İşlemleri
 • Genel Kurul İşlemleri
 • Ana sözleşme Tadil İşlemleri,
 • Hisse Devirleri, Pay Devirlerinin Yapılması,
 • İmtiyazların Oluşturulması
 • Yönetim Kurullarının Seçilmesi, İmza Yetkilerinin Verilmesi, İç Tüzüklerin Yayınlanması
 • Şirket Birleşmeleri, Şirket Bölünmeleri, Şirket Nevi’ i Değişiklikleri
 • Sermaye Artırımları
 • Anonim Şirketler Hisse Senetlerinin Basılması,
 • Adres Nakilleri
 • Şube Açılışları/Kapanışları
 • İrtibat Büroları Açılışları/Kapanışları
 • Vergi Daireleri Şifrelerinin Alınması
 • Sgk İşveren Dosyalarının Açılışı, Şifrelerinin Alınması
 • Sgk inşaat dosyalarının asgari işçilik hesaplamaları
 • Sgk İlişiksiz Raporlarının Yazılması Ve İlişiksiz Yazılarının Alınması
 • Sgk Ve Bağ-Kur Emeklilik İşlemleri
 • Ticaret Odası Ve Sanayi Odası Tescil İşlemleri
 • Kapasite Raporlarının Çıkartılması
 • Sanayi Sicil Belgelerinin Çıkartılması Yıllık İşletim Cetvellerinin Alınması
 • Kamu Ve Özel Sektör İhalelerine Evrak Hazırlanması Ve Borcu Yoktur Yazılarının Alınması