• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905557156550
  • https://www.instagram.com/ahmetyuksekol

Deneyim Smmm

(0232) 2613444 - 4465358

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.883933.0157
Euro35.783235.9265

Anasayfa

19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılan ödemeler gelir/kurumlar vergisi tevkifatı kapsamına alınmıştır.
16.01.2019
Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık ücretli izin yönetmeliğinde yapılan değişiklikle "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izin süreleri artık bölümler halinde kullanılabilecek. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanacak.
18.08.2017
Tevsik zorunluluğu 01/01/2016 tarihinden itibaren 8.000 TL'den 7.000 TL'ye düşürülmüştür.
30.12.2015
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM ; MÜKELLEFLERİNİZE VE YA ÇALIŞMAKTA OLDUĞUNUZ ŞİRKETE AIT MEVCUT KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ DEFTERLERİN SAYFA SAYILARININ YETERLİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETMENİZDE FAYDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. EK TASDİK V.U.K.221 md. 4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce;
13.11.2015
Ek mali tablolar düzenlenmesi ve beyannamelere kar dağıtım tablosu eklenmesi zorunluluğuna ilişkin parasal hadler, 2013 yılı için aktif toplamı 12.106.500,00 TL veya 2013 yılı net satışlar toplamı 26.902.900,00 TL ’sını aşan mükelleflerin, 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kar dağıtım tablosunu doldurmaları zorunludur.
19.04.2013
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ikincil mevzuatı kapsamında yer alan Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 09.08.2012 tarihli 28379 nolu resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6102 sayılı Yeni TTK’nın 509, 565 ve 644.maddelerine istinaden yayımlanan tebliğ ile Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler kapsama alınmıştır.
04.09.2012